Veelgestelde vragen

Hieronder staat een lijst van onderwerpen waar wij vaak vragen over krijgen. Voordat u contact met ons opneemt verzoeken wij u te kijken in deze lijst of uw vraag hier tussen staat.

Staat uw vraag niet in deze lijst dan kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina.

Administratief

Kan ik een proefles krijgen?

In een schooljaar kun je tweemaal een GRATIS proefles aanvragen.
Indien je meer instrumenten wilt uitproberen, vragen wij een vergoeding van € 7,50. Als je na de proefles reguliere lessen op dit instrument gaat volgen zal dit bedrag verrekend worden met het lesgeld.
 

Je kunt proefles aanvragen door het proeflesformulier in te vullen.

Kan ik direct beginnen met muziekles?

Vaak wel! Schrijf je in via het inschrijfformulier en je krijgt zo spoedig mogelijk bericht van ons.

Krijg ik subsidie voor kunsteducatie als ik een uitkering heb?

Indien u minder draagkrachtig bent kunt u via onderstaande links zien of u recht op korting heeft.
Klik op de gemeente waarvan u inwoner bent en kijk wat de mogelijkheden zijn.

Jeugdsport- en cultuurfondsen landelijk

Voorwaarden Jeugdsport- en cultuurfonds
Wilt u gebruik maken van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het JCF noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij Scala Centrum voor de Kunsten mogelijk is.
Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.
Indien u zich heeft ingeschreven en de vergoeding door het Jeugdcultuurfonds niet wordt toegekend, bent u verplicht het volledige cursusbedrag te betalen.

Via de volgende link kunt u kijken of u recht heeft op een bijdrage vanuit het jeugdsport- en cultuurfonds. Jeugdsportfonds landelijk


Gemeente Meppel

Gemeente Steenwijkerland

Gemeente Westerveld

Gemeente De Wolden

Wanneer moet ik voor een cursus betalen?

Medio november ontvang je een factuur van ons. Hierop staan de incassodata of de datum waarvoor je factuur betaald dient te zijn.

Ik wil graag in termijnen betalen. Kan dat?

Indien je meer dan 25 lessen volgt, wordt het factuurbedrag in 8 termijnen geïncasseerd. Alle lessen minder dan 25 wordt in één keer geïncasseerd.

Ik wil stoppen met les, hoe kan ik opzeggen?

Bij opzegging van de instrumentale en vocale lessen en de jaarcursussen muziek en dans kan per 1 december en per 1 april ontheffing van lesgeld verleend worden. Een verzoek hiertoe, met redenen omkleed, gebeurt altijd schriftelijk en is gericht aan de directie van Scala. Wil de leerling de instrumentale-, vocale, theater en/of danslessen aan het eind van het cursusjaar stoppen, dan dient de leerling zich schriftelijk af te melden vóór 24 juni van het lopende cursusjaar. Voor de overige cursussen is tussentijdse opzegging niet mogelijk.
 
Tot 5 weken voor aanvang van een cursus blijft annuleren van een cursus vrijblijvend.
 
Tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van een cursus is schriftelijke afmelding mogelijk. Hierbij brengt Scala een bedrag van € 25,- aan administratiekosten voor de jaarcursussen in rekening en een bedrag van € 12,50 voor de korte cursussen. Bij afmelding binnen 14 dagen voor aanvang van een cursus is het volledige cursusgeld verschuldigd.
 

Gemiste lessen

Door ziekte van een docent heb ik een aantal lessen niet kunnen volgen. Ik heb wel voor de lessen betaald. Hoe gaat dit nu verder?
Alle gemiste lessen worden, indien mogelijk, ingehaald. Lukt dit niet dan ontvangt u aan het eind van het schooljaar restitutie.

Lessen die de leerling heeft gemist door eigen toedoen komen in beginsel niet in aanmerking voor lesgeldrestitutie.

 

Ik heb een klacht.

Heeft u een klacht, dan kunt u deze indienen via het contactformulier. Wij streven er naar om binnen 2 weken de klacht op te lossen.

Ik wil mijn kind voor 1x afmelden

U kunt uw kind afmelden door te bellen met Scala Meppel 0522-258855 of Scala Hoogeveen 0528-235005. De administratie zal de afmelding doorgeven aan de docent(e).

Bedrijven

Cursusaanbod

Kan ik later instromen?

Ik wil graag met een cursus of muziekles beginnen, maar de lessen zijn al gestart. Kan ik nog instromen.

Bij instrumentale lessen is het over het algemeen mogelijk om in te stromen. 

Bij korte cursussen ligt het aan het aantal reeds gemiste lessen. U kunt dan het beste informeren bij de administratie.

Ik wil mijn kind voor 1x afmelden

Dit kunt u doen door te bellen met Scala Meppel 0522-258855 of Scala Hoogeveen 0528-235005. De administratie zal de afmelding doorgeven aan de docent(e). 

Onderwijs

Over Scala

Online podium

Agenda


meer agenda >>

Online podium

  • Op het online-podium kunt u de beste werken van onze cursisten vinden. Bekijk hier wat door ons wordt gemaakt.

bekijk ons podium >>

Fotoboek

  • Foto's

bekijk onze foto's >>

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte blijven van de laatste cursussen, nieuws of projecten? Meld je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden >>

twitter