ANBI

ANBI
 
Stichting Scala Centrum voor de Kunsten is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Bekijk de voorwaarden waaraan een ANBI moet voldoen
 
Belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
 
Gegevens
Naam van de instelling:
Stichting Scala Centrum voor de Kunsten
 
Fiscaal nummer:
8202.72.553
 
Contactgegevens:
Vledderstraat 3c
7941 LC Meppel
0522-258855
info@ontdekscala.nl
 
 
Bestuur   
 
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening  van hun functie gemaakte kosten.
Het personeel wordt beloond op basis van de CAR-UWO-regeling.
 
 

Agenda


meer agenda >>

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte blijven van de laatste cursussen, nieuws of projecten? Meld je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden >>

Fotoboek

  • Foto's

bekijk onze foto's >>

Online podium

  • Op het online-podium kunt u de beste werken van onze cursisten vinden. Bekijk hier wat door ons wordt gemaakt.

bekijk ons podium >>

Volg ons ook op