Missie en Visie

Missie
Scala is in de gemeenten en regio's van haar werkgebied dé netwerkspeler voor cultuureducatie en amateurkunst. Scala heeft cursusaanbod voor het onderwijs, ontwikkelt kunstzinnig talent en biedt de werkplaats en training aan voor talentontwikkeling. Kort gezegd: Scala is in de nabije toekomst dé belangrijkste speler op de regionale markt van kunst en cultuur. Daarbij zien wij ons als een netwerkspeler van formaat en als een veelzijdig aanbieder van cultuuronderwijs. Een ambitieuze claim die Scala vooral laat zien in onze output/kwaliteit en in aanwezigheid in de markt.

Visie
Scala is actief in een heel groot werkgebied. Kerntaak is het verzorgen van Cultuureducatie en het ondersteunen van Amateurkunst en cultuurparticipatie. Belangrijkste markt (doelgroep) zijn kinderen en jongeren tot 18 jaar. Hierop zet de gemeente vooral in. De voorkeur gaat er naar uit deze doelgroep via het onderwijs (primair en voortgezet) te bereiken.

Voor de traditionele markt, individuele lessen aan volwassenen die iets op het gebied van kunst willen leren, wordt geen subsidiebudget meer beschikbaar gesteld. Scala gaat de mogelijkheden voor deze doelgroep anders organiseren. Er worden netwerken van zelfstandige kunstprofessionals gebouwd en onderhouden waarin met name volwassenen de les of cursus kan vinden die hij/zij wenst te volgen. Scala wil deze netwerken faciliteren, we maken ze toegankelijk en waken over de kwaliteit van de aangeboden diensten. Zelf richten we ons meer op de kennismakingsfase voor kinderen en jongeren en op groepslessen, orkesten, ensembles, multidisciplinaire kunstvormen (bv. musical) en lesvormen die ondersteunend zijn aan het aanbod binnen het netwerk (bv. theorielessen of muziekexamens). In overleg met het basis- en voortgezet onderwijs ontwikkelen we educatieve producten die niet alleen de traditionele kunstdisciplines, maar ook erfgoed, literatuur en media educatie bevatten. Geïntegreerde producten en programma's die zijn gebaseerd op doorlopende leerlijnen en aansluiten bij de leergebieden en kerndoelen van het onderwijs. Producten komen tot stand in nauw overleg met de markt en daarbij wordt vanuit de deskundigheid van Scala geadviseerd.

We kiezen voor een integrale aanpak, over de disciplines heen, zowel op het gebied van de kunsten (muziek, dans, theater en beeldend) als de overige cultuur disciplines (erfgoed, literatuur en nieuwe media). Het netwerk van zelfstandige professionals wordt betrokken bij de ontwikkeling van cultuureducatieve projecten. Lesplekken voor de verschillende activiteiten zijn ingericht in scholen voor basis- en/of voortgezet onderwijs, of andere multifunctionele accommodaties.

Agenda


meer agenda >>

Nieuwsbrief


Altijd op de hoogte blijven van de laatste cursussen, nieuws of projecten? Meld je dan nu in voor onze nieuwsbrief.


Aanmelden >>

Fotoboek

  • Foto's

bekijk onze foto's >>

Online podium

  • Op het online-podium kunt u de beste werken van onze cursisten vinden. Bekijk hier wat door ons wordt gemaakt.

bekijk ons podium >>

Volg ons ook op